Home > Producten & Diensten > Kwaliteitsmetingen

Kwaliteitsmetingen

 

Het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst. In de dagelijkse praktijk zal een facilitair manager of gebouwenbeheerder echter nauwelijks de gelegenheid en/of behoefte hebben om regelmatig de contractdiensten te controleren en de resultaten hiervan in beleid en uitvoering te implementeren.

Technische metingen:
BTA verzorgt voor u kwaliteitsmetingen op basis van contractgerelateerde toetsingscriteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het (NEN 2075) genormeerde VSR-KMS kwaliteitmeetsysteem. Een ervaren VSR-KMS kwaliteitsinspecteur verzorgt deze metingen voor u.

Kwaliteitsbelevingsmetingen:
BTA verzorgt voor u kwaliteitsmetingen op basis van de personele beleving van uw interne klanten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het digitale enquête systeem.

Uw voordeel van deze regelmatig terugkerende toetsingen is dat extra tijd en kosten die verbonden zijn aan regelmatig terugkerende aanbestedingstrajecten worden vermeden, terwijl de kwaliteit en uitgangspunten gewaarborgd blijven.