Home > Producten & Diensten > Contractbeheer

Contractbeheer

 

Een nieuw contract is vaak het begin van een langdurige relatie met facilitaire dienstverleners. Teneinde deze relatie ook op termijn goed te houden én langlopende contracten marktconform te houden, verdient het aanbeveling het contract professioneel te beheren. Goed contractbeheer staat of valt met een gedegen kennis van het product en de branche.

BTA beschikt over deze kennis.
En gedegen contractbeheer zorgt ervoor dat veranderingen in omgeving en/of dienstverlening verwerkt worden in lopende contracten. Tevens zorgen kwaliteitsinspecteurs door middel van heldere rapportages en adviezen ervoor dat concrete meetresultaten de basis vormen voor het aansturen van betrokken partijen.