Producten & Diensten

Wij zorgen voor zeer betrouwbare leveranciers welke binnen uw bedrijf kunnen functioneren. Doordat wij rechtstreeks de contracten afsluiten blijven wij ook na de uitbesteding sterk verbonden met u organisatie en de resultaten.

 

Schoonmaakdienstverlening

Bedrijfsadvisering
Vanuit uw bestaande situatie helpt BTA bedrijfsadvisering u snel en doelmatig te bepalen met welke middelen en methoden uw doelstellingen op schoonmaaktechnisch, budgettair of taakstellend gebied kunnen worden gerealiseerd.

Aanbesteding
Ook bij de aanbesteding van schoonmaakdiensten is BTA een waardevolle partner. Een helder en gefaseerd inschrijvingstraject resulteert in een optimaal schoonmaakcontract dat op de meest actuele marktomstandigheden is gebaseerd en in elk opzicht aan uw wensen en verwachtingen voldoet.

Contractbeheer
Door middel van actief contractbeheer en periodieke kwaliteitsmetingen zorgen wij ervoor dat de afspraken over de uitvoering en de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden gedurende de hele looptijd van het contract worden nagekomen. Wij onderzoeken regelmatig de geleverde en de beleefde kwaliteit, beoordelen contract- en prijsmutaties en sturen betrokken partijen aan.

Kwaliteitsmetingen
Periodieke kwaliteitsmetingen zijn een waardevolle aanvulling bij een actief contractbeheer, als onderdeel van dat contract of op afroepbasis.

BTA verzorgt in geheel Nederland voor opdrachtgevers diverse kwaliteitsmetingen per jaar. Hierbij voeren wij metingen uit voor opdrachtgevers in het onderwijs, de A1-kantorenmarkt, bij  woningbouwco√∂peraties en bij sportfaciliteiten.